KFUM Langeskov Gruppe

KFUM Langeskov Gruppe

Spejderliv er leg for livet

Praktisk

Kontingent

Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.
Kontingentet opkræves kvartalsvis.

Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene er små, kan du søge om at få en friplads: KFUM-Spejdernes fripladsordning

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske skriftligt på en udmeldelsesblanket, da vi skal have dokumentation over for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Udmeldelsesblanketten skal afleveres til din enhedsleder sammen med din lejede uniform ved samme lejlighed. Tørklædet kan du beholde til din ejendom, og så har du det hvis du får lyst til at blive spejder igen.

Børneattester

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.

Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.